Poradenská praxe pro jednotlivce a rodiny

 

Dobrý den,

 

vítám Vás na internetových stránkách mé poradenské praxe. Po dlouholeté práci v pomáhajících profesích jsem se rozhodla nabídnout své zkušenosti a odbornost v oblasti poradenské a psychoterapeutické v rámci soukromé praxe. Poradenské a psychoterapeutické služby nabízím jednotlivcům a rodinám v širokém spektru životních událostí.

 

Uvědomuji si, že rozhodnout se a vyhledat odbornou pomoc nebývá jednoduché. Jde o velice odvážný krok, který může být odměněn osobním rozvojem a pozitivní změnou. Psychoterapie pomáhá odstraňovat trápení a řešit problémy, najít cestu v nepříznivých či krizových životních situacích, neopakovat chyby, lépe poznat sám sebe a využít svých schopností. Mým přesvědčením je, že tato práce za to stojí. Pomáhá žít plnější a smysluplnější život.

 

Při práci s klienty využívám svého psychoterapeutického vzdělání. Ke klientům přistupuji individuálně, v souladu s jejich aktuálními potřebami. Řídím se zásadami profesní etiky i souvisejícími právními předpisy (nakládání s důvěrnými informacemi), respektuji anonymitu a diskrétnost. Dále se vzdělávám a pracuji pod odbornou supervizí.

 
 

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii.

 

V rámci programu "Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory" spolupracuji s VZP. 

Více o možnosti využití příspěvku Duševní zdraví - VZP ČR

                                                                                                                                 

                                                                                                              Mgr. Kamila Klupáková