PORADENSTVÍ A TERAPIE

Poradenství je střednědobý způsob péče. Počet sezení je předmětem dohody mezi terapeutem a klientem. Poradenství se zaměřuje na řešení konkrétního problému. Zaměřuje se převážně na přítomnost a budoucnost.

Terapie je komplexním způsobem péče. Zahrnuje v sobě jak řešení aktuálního problému, tak hledání souvislostí s událostmi v minulosti, které jsou v rámci terapie racionálně a emočně zpracovány, čímž postupně dochází ke korekci přítomného jednání. Terapeut poskytuje klientovi podporu, zpětnou vazbu, vstřícný nehodnotící přístup, nový pohled. Vzhledem ke komplexnosti a hloubce zpracování zážitků se jedná o péči dlouhodobou. 

Formy spolupráce:

  • individuální: dospělý, dítě
  • rodinná

Individuální poradenství/terapie (50 min.) 

Rodinné poradenství/terapie (50 min.)

 

Poskytované služby jsou placené. Nejedná se o sociální službu. 

 

Spolupracuji s VZP. Klienti VZP mohou čerpat příspěvek (do výše 5 000 Kč) z programu Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory.

 

Další zdravotní pojištovny poskytující podporu svým klientům:

Česká průmyslová zdravotní pojištovna

Zdravotní pojištovna Ministerstva vnitra ČR (211)

Zaměstnanecká pojištovna Škoda

RBP (213)

 

 

 

Pro domluvení konzultace je nutné se předem objednat na telefonním čísle: 603 153 413 nebo přes email kamila.klupakova@email.cz.