PORADENSTVÍ A TERAPIE

Poradenství je střednědobý způsob péče. Počet sezení je předmětem dohody mezi terapeutem a klientem. Poradenství se zaměřuje na řešení konkrétního problému. Zaměřuje se převážně na přítomnost a budoucnost.

Terapie je komplexním způsobem péče. Zahrnuje v sobě jak řešení aktuálního problému, tak hledání souvislostí s událostmi v minulosti, které jsou v rámci terapie racionálně a emočně zpracovány, čímž postupně dochází ke korekci přítomného jednání. Terapeut poskytuje klientovi podporu, zpětnou vazbu, vstřícný nehodnotící přístup, nový pohled. Vzhledem ke komplexnosti a hloubce zpracování zážitků se jedná o péči dlouhodobou. Její délka trvání a moment ukončení je vždy společnou dohodou terapeuta a klienta.

Formy spolupráce:

  • individuální: dospělý, dítě
  • rodinná

Ceník služeb:

Poskytované služby jsou placené. Nejedná se o sociální službu.

 

Individuální poradenství/terapie (50 min.)..................1 000 Kč 

Rodinné poradenství/terapie (50 min.).....................1 200 Kč

 

Pro domluvení konzultace je nutné se předem objednat na telefonním čísle: 603 153 413 nebo přes email kamila.klupakova@email.cz.