Mgr. Kamila Klupáková - rodinná terapeutka

Vzdělání:
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, studijní program: Specializace v pedagogice, obor: Sociální patologie a prevence
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, studijní program: Sociální politika a sociální práce, obor: Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Kurzy a vzdělávání:
Sebezkušenostní výcvik v rodinné terapii vedený Dr. Jitkou Vodňanskou
Supervizní výcvik v rodinné terapii vedený Dr. Jitkou Vodňanskou

Systemická práce s rodinou (Hermés)

Gestalt terapie - poznávání sebe a druhých "tady a teď" (Marie Štefánová)
Tvarová terapie u dětí (Karel Balcar)
Rodinná diagnostika a terapie (Karel Balcar)

Výcvik telefonické krizové intervence
Víkendový teoretický seminář "Psychoterapie"

Sandtray (Veronika Galusová)


Pravidelná supervize – Mgr. Ivana Vaverková
 

Absolvované semináře:

Seminář Prof. MUDr. Jiřího Dunovského, Csc. "Týrané a zneužívané dítě"
Odborný seminář "Hodnota abstinence"

Odborný seminář "Trauma a závislost"
Seminář "Příčiny úmrtnosti drogově závislých pacientů"
Jdeme společně s láskou (Jiřina Prekopová)
Manipulace I. - zvládání konfliktů (Jeroným Klimeš)
Manipulace II, problémové klient - zvládání konfliktů (Jeroným Klimeš)
Základy orientace v nejčastějších psychiatrických diagnózách u dětí a mládeže (Společnost sociálních pracovníků)
Podpora dospělých s AD/H/D (Národní institut pro děti a rodinu)
Odborný seminář „Zapojení rodiny klienta“ 
Odborná konference „Spolupráce OSPOD a sociálních služeb“
Konference "Sociální služby jako nástroj sociálního začleňování"