Mgr. Kamila Klupáková - rodinná terapeutka

 

Vzdělání:

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, studijní program: Sociální politika a sociální práce, obor: Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, studijní program: Specializace v pedagogice, obor: Sociální patologie a prevence

Kurzy a vzdělávání:

Výcvik v rodinné terapii, vedený Dr. Jitkou Vodňanskou (vedoucí komunit J. Broža, V. Čermáková, lektoři: K. Balcar, P. Bém, V. Chvála)

Supervizní výcvik v rodinné terapii (Lektoři: J. Vodňanská, P. Bém, H. Vyhnálková, Z. Macek, O. Kunertová, Z. Rieger) 

Systemická práce s rodinou (Lektorka: Petra Meisnerová, Hermés Praha) 

Tvarová terapie u dětí (Lektor: Karel Balcar)

Rodinná diagnostika a terapie (Lektor: Karel Balcar)

Práce s traumatem a krizová intervence

Gestalt terapie - poznávání sebe a druhých "tady a teď" (Marie Štefánová)

Práce s rodinou klienta (Marie Hermanová)

Výcvikový kurz telefonické krizové intervence - RIAPS (Lektoři: Daniela Knopová - Vodáčková)

Práce s neklidnými a nesoustředěnými dospívajícími a mladými dospělými (NIDAR Národní institut pro děti a rodinu) 

Základní orientace v psychiatrických diagnózách u dětí a mládeže (Tomáš Havelka) 

Manipulace - zvládání konfliktů I., Manipulace II., Problematický klient - zvládání konfliktů (Lektor: Jeroným Klimeš )

Práce s projektivními terapeutickými kartami v praxi s dětmi a adolescenty (Alena Dostálová)

Základy koučování

Sandtray (Veronika Galusová)


Pravidelná supervize – Mgr. Ivana Vaverková

 

Absolvované semináře:

Seminář Prof. MUDr. Jiřího Dunovského, Csc. "Týrané a zneužívané dítě"
Odborný seminář "Hodnota abstinence"

Odborný seminář "Trauma a závislost"
Seminář "Příčiny úmrtnosti drogově závislých pacientů"
Jdeme společně s láskou (Jiřina Prekopová)
Odborný seminář „Zapojení rodiny klienta“ 
Odborná konference „Spolupráce OSPOD a sociálních služeb“
Konference "Sociální služby jako nástroj sociálního začleňování"

 

Praxe:

2020 – dosud Soukromá terapeutická praxe Litoměřice 

2012– 2022 Klíč - poradna pro rodiny Roudnice nad Labem (Individuální terapeutická práce s dětmi a dospělými, rodinná terapie)

2002–2012 Kontaktní centrum pro drogově závislé Ústí nad Labem 

2002–2002 Nízkoprahový klub pro děti Roudnice nad Labem 

2000–2001 Informační krizové centrum - Kontaktní centrum Litoměřice